کمپ زمستانی مدرسه سلامت عمومی ایران (IPHS-WinterCamp16)

کمپ زمستانی مدرسه سلامت عمومی ایران (IPHS-WinterCamp16)

کمپ زمستانی مدرسه سلامت عمومی ایران (IPHS-WinterCamp16) دوره آموزشی ۱۷ روزه‌ای شامل ۱۴ روز آموزش از راه دور و ۳ روز آموزش حضوری بود که با محوریت مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، اهمیت آن‌ها و نحوه استفاده از ابزارهای مختلف نظیر حمایت‌طلبی جهت ارتقای این مؤلفه‌ها برگزار شد. این کمپ زمستانی با به‌کارگیری روش‌های آموزشی مبتکرانه و خلاقانه در ارائه آموزش‌های خود که به صورت از راه دور و حضوری بود، دوره‌ای جذاب، پرهیجان و مملو از آموزه‌های جدید را به شرکت‌کنندگان خود ارائه نمود.

به منظور ارائه دوره‌ای کاربردی و منطبق با مسائل روز کشور، بیماری ایدز و مؤلفه‌های اجتماعی مرتبط با آن به عنوان موضوع اصلی و سوژه داستان کمپ زمستانی مدرسه سلامت عمومی ایران انتخاب شد. داستانی که در آن شرکت‌کنندگان به واسطه محیطی شبیه‌سازی شده در نقش متخصصان سلامت عمومی کشور قرار گرفتند تا رقابتی گروهی را در قالبی بازی‌نمایی شده تجربه کنند. برنامه‌ریزی آموزشی و اجرایی دقیق، علمی و کاربرد مناسب روش‌های نوین آموزشی، ترکیبی منحصر به فرد از یادگیری فعال، به‌روز، فراگیر محور و بین‌رشته‌ای را برای شرکت‌کنندگان این دوره آموزشی به ارمغان ‌آورد.

اگرچه ۱۳۹ نفر از دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در این دوره آموزشی ثبت‌نام نموده بودند، در نهایت ۸۸ نفر از ایشان و از ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی برای شرکت کمپ زمستانی برگزیده شدند، که از میان ایشان ۶۹ نفر در دوره آموزش حضوری، که در تاریخ ۵ تا ۷ اسفند ۱۳۹۴ در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید حضور بهم رساندند.

با مروری بر ارکان تأثیرگذار و منحصر به فردی که در کمپ زمستانی مدرسه سلامت عمومی ایران به کار گرفته شد، می‌توان موارد زیر را بیش از موارد دیگر در افزایش کیفیت آموزشی، رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان و دست‌یابی به اهداف این دوره آموزشی مؤثر دانست:

  1. شبیه‌سازی برای تصمیم‌گیری در برنامه و پروژه
  2. درنظر گرفتن شرایط دنیای واقعی در محیط شبیه‌سازی و توجیه کلیه رویدادها بر این اساس
  3. آموزش عملی و کاربردی در گروه‌های کوچک
  4. دادن نقش داستانی به شرکت‌کنندگان و منطبق بودن داستان با اهداف آموزشی
  5. ایجاد رقابت گروهی و فردی میان شرکت‌کنندگان و افزایش انگیزه ایشان برای فعالیت و یادگیری
  6. ارائه آموزش‌های تئوری و مقدماتی در دوره آموزش از راه دور
  7. ارائه بازخورد مناسب در جلسات تأمل به کلیه گروه‌ها پس از گزارش فعالیت‌هایشان
  8. نظم اجرایی و توجه ویژه به رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان

پاسخی بگذارید