پروفسور علیرضا مصداقی‌نیا

پروفسور علیرضا مصداقی‌نیا

رئیس پژوهشکده بهداشت محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران- عضو کمیته علمی پنجمین مدرسه تابستانی بین‌المللی سلامت عمومی ایران