دکتر مسعود یونسیان

دکتر مسعود یونسیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران- عضو کمیته علمی پنجمین مدرسه تابستانی بین‌المللی سلامت عمومی ایران